Categories Gay-hieronta

Seksi meis adult homoseksuaaliseen sex videos

Se voi perustua hänen fysiologisiin ja psykologisiin ominaisuuksiinsa sekä voi vaihdella elämän aikana. Jos sukupuoli-sanan määritelmä olisi tuollainen, niin kunkin yksittäisen henkilön sukupuoli ei olisi objektiivisesti todennettavissa.

Sanohan sinä, onko kohtu naisen elin? Vai onko se ihan sukupuolineutraali elin, joka voi olla myös miehen elin? Koska kohtu ei ole mikään naiselle kuuluva juttu? Ja on ihan normaalia, että mies haluaa, että hänellä on kohtu. Kohtu on jo parempi merkki mahdollisesta synnytysmahdollisuudesta. Mutta sen toteaminenkin voi olla vaikeaa: Ihmisen keho voi olla varsin monimuotoinen ja sen kategorisoiminen vain kahteen ryhmään ei ole ihan niin yksioikeista kuin joissakin piireissä kuvitellaan.

Miksi ihmeessä pitäisi ihmisiä silpoa vain jotta heidän sisälmyksistään voitaisi päätellä heidän sukupuolensa kahteen kategoriaan? Naisen kehoon kuuluva elin. Jotain mikä kuuluu naisen kehoon, ei miehen.

Tässä alkaa mielessä pyöriä kysymyksiä, joihin on olettanut olleen aivan selvät vastaukset. Ne, jotka kerrotaan jo lapsena sitten kun nämä kysymykset alkavat tulla pintaan Entä jos kysyn sinulta mitä eroa on miehellä ja naisella? Siis onko miehellä ja naisella lopulta EROA, jos biologia ja anatomia ei määrittele mieheyttä ja naiseutta, ja mieltä, kokemusta ja tuntemuksia ei voi mitenkään mitata, todentaa tai vertailla. Onko käsitteillä "mies" ja "nainen" lopulta mitään eroa? Ja jos ei ole eroa, onko merkitystä?

Telegraphin juttu ei ole ainutkertainen mutta senkin perusteella voi sanoa, että kohtu ei ole vain ja ainoastaan naisen elin vaikka se onkin äärimmäisen paljon yleisempi naisilla kuin miehillä. Ihmisen lisääntymisfysiologia ja siihen liittyvät kehon elimet eivät ole niin yksinkertaisen kaksijakoinen juttu kuin eräissä piireissä halutaan vanhojen ennakkoluulojen perusteella uskotella.

Kysymys "miehen" ja "naisen" eroista on ihan hyvä kysymys. Itse olen ollut jo useita vuosikymmeniä mieltä, että yksilöiden väliset erot ovat suurempia kuin sukupuolten väliset.

Viime vuosina olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi asiasta. Oletan, että noilla "miehellä" ja "naisella" rooleina on merkityksensä ison joukon roolikäyttäytymisessä, etenkin parinmuodostuksen alalla.

Se on sitä suurelle enemmistölle. MUTTA se ei tarkoita, että yhteiskuntamme lainsäädännön, moraalikoodien, tapakulttuurimme j. Olisikin taipuvainen haluamaan, että pitäisimme yhteiskuntamme valtakoneistot ja palvelutuotannon sukupuolineutraaleina mutta sallimme ja suvaitsemme ihmisille moniarvoisen ja -muotoisen henkilökohtaisen elämän.

Halusin vastauksen tähän, jotta tiedän miltä pohjalta keskustelua käydä jatkossa. En ole samaa mieltä, mutta selkeytti asiaa jatkoa ajatellen. Kohtu on siis elin, joka on yleisempi naisilla kuin miehillä. No, tuon perusteella minulla ei ole sukupuolta, ilmeisestikään: Mutta tuossa jäi oikeastaan avoimeksi kysymys siitä, että onko "sukupuolta" lopulta olemassa, jos ei ole mitään eksaktia, jolla sen voisi todentaa? Ja kaikille eivät yleisesti oletetut roolit sovellu, kuten on todettu Määrittelit tuossa aiemmin sukupuolen käsitteen "omaksutuksi yhteiskunnalliseksi rooliksi".

No, tämä jättää ulkopuolelle sen joukon joka ei ole omaksunut mielestään mitään "yhteiskunnallista roolia". Jos ihmiskunnassa kohtu yleensä ottaen löytyy joka naiselta, ei kuitenkaan kaikilta, ja löytyy yksikin mies jolla on kohtu, se on yleisempi naisilla kuin kuin miehillä. Jos koskaan milloinkaan ikinä ei olisi löydetty yhtään miestä jolla se olisi, voitaisi sanoa sen olevan vain naisten kehossa.

Weckrothin tänne kirjoittamien kommenttien perusteella häntä henkilökohtaisesti tuntematta uskallan olettaa hänen omaksuneen itselleen sukupuoliroolin sen mukaisesti kuin yhteiskunnassamme perinteisesti on ollut tapana tukeutuen siihen miten hänen kasvuympäristönsä on noita rooleja tulkinnut suhteessa Weckrothin kehoon. Uskallan myös olettaa, että tuo rooli ei ole ollut juurikaan ristiriidassa hänen omien tuntemustensa kanssa.

Siitä ei kuitenkaan ole valtaa olettaa, että kaikki ihmiset olisivat keholtaan ja omilta tuntemuksiltaan yhtä selkeästi tunnistettavia ja tuntevia. Aivan, mihin me sitä tarvitsemme?

Ainakaan virallista ja juridista sukupuolta viranomaisten rekistereissä? Jokainen meistä on omaksunut roolinsa joko ympäristön omaksuttamana tai ihan itse. Valtaosa on myös "sinut" roolinsa kanssa. Kukaan ei ole ulkopuolella ja toivottavasti ketään ei jätetä ulkopuolelle ihan vain sen takia ettei sovellu ennakkoluuloisiin kaavoihin.

Jos Weckrothista siltä tuntuu. Jos taas joltakin muulta niin sitten jotakin muuta. Ja huomenna ihan toisin jos siltä tuntuu. Kysymys oli siis onko kohtu naisen elin vai ei? Siis selkeästi naiseuteen liittyvä ominaisuus. Jotain millä on ylipäätään tekemistä naiseuden kanssa. Ei oikeasti ole yhtään mitään merkitystä onko joku järjestö tai kirjainyhdistelmä samaa mieltä tai tulkitsee samoin.

Se on melko pateettinen argumentti. Kuin kaipaisi tukea omalle näkemykselleen joltain arvovaltaiseksi katsotulta taholta. On pakko asian vierestä ihmetellä miksi haluat toistaa sukunimeäni. Olet kirjoittanut sen joka kerta oikein, mutta ei ole mielestäni lainkaan tarpeellista. Joka tapauksessa, eikös ne "sukupuoliroolit" olleet uuden ajattelun mukaan jotain mistä pitäisi päästä eroon?

Että "sukupuolisensitiivisyys", ja jokaisen oikeus olla oma itsensä vapaana lokeroista ja oletuksista jne. Miten oikeastaan enää voidaan puhua siitä, että jokin rooli on "miehen" tai "naisen", jos biologiset elimetkään eivät enää ole miehen tai naisen?

Tai vaatteet, hiustyylit tai mikään muukaan. En mielestäni mitenkään erityisesti "tunne" olevani nainen. Tai mieskään sen puoleen. Eli tuokin puoltaa sitä, että en ole sukupuolinen olento. Ihan oikeasti, miltä sen "naiseuden" tai mieheyden sitten pitäisi tuntua? Ei minulla ole tästä mitään havaintoa. Olen tähän asti ajatellut olevani nainen, siten, että hyväksyn sen mitä kehoni kertoo.

Ei sen tarvitse ohjata mihinkään "rooliin", "käyttäytymiseen" tai ei sen perusteella pidä "tuntea" tai "kokea" mitään erityistä. Vailla mahdollisuutta todentaa sitä. Jokainen varmasti omaksuu jotain minkä on perinteisesti katsottu kuuluvan "mieheyteen" tai "naiseuteen", mutta jokainen, tai useimmat, myös kyseenalaistavat sen jossain vaiheessa.

Ehkä kokeilevat siitä irrottautumista tai jotain muuta. En tosiaankaan katso, että jokainen on omaksunut jotain mikä pysyy ja kestää. Ja tämä olisi yhtä "synnynnäisen sukupuoli-identiteetin" kanssa. Voit toki kirjoittaa aiheesta kirjan tai luennoida siitä jossakin. Tai kirjoittaa ihan vain blogin tänne US: Kommenttiosio voi olla kiinnostava.

On rajojen hakemista, kokeilua, itsensä etsimistä. Mutta jos sukupuolen väittää olevan yhtä kuin "rooli" asettaa nimenomaan ihmisiä lokeroihin. Johonkin missä on vain pysyttävä. Mikä on "synnynnäistä ja muuttumatonta ja mille ei mahda mitään. Toki sukupuoli merkitsee roolin hakemista, hahamottamista, kokeilua jne. Mutta mitään pysyvää ja muuttumatonta siinä ei ole. Eikä se ole yhtä kuin sukupuoli. Selkeästi todennettavien empiiristen havaintojen, todisteiden, pohjalta. Oikeasti, todellisuutta ei voi hahmottaa pelkkien omien "tuntemustensa" mukaan.

Eikä se sukupuolikaan sen mukaan muutu eikä voi muuttua. Tänään näin, huomenna toisin, ja kuitenkin väitetään sen olevan jotain "syntymässä saatua" ja "muuttumatonta". Tämä gender-ideologia kaikkine epäloogisuuksineen voisi olla hyvää viihdettä. Jos kyseessä olisi dystooppinen elokuva. Suurimman osan tuosta kommentistasi käytit sen kuvailemiseen mitä minä olen "omaksunut" ja miltä minusta "tuntuu".

Mutta voisit oikeasti kirjoittaa tuosta oman blogin. Tässä tuntuu olevan niin paljon ristiriitaisuuksia tämän gender-sanoman julistajienkin kesken, että voisi olla jopa hyvä saada nämä näkemyserot kohtaamaan, ja katsoa mitä sitten tapahtuu Mielenkiintoinen kysymys on myös "homo" ja "lesbo" -käsitteiden käytössä, jotka ovat myös sukupuolisidonnaisia. Ja itse asiassa viittaavat juuri sukupuolen kaksijakoisuuteen.

Weckroth ei ymmärtänyt selitystäni kohdun yleisemmyydestä naisilla kuin miehillä. Yritin sillä selventää mitä tarkoittaa jos sanotaan jonkin olevan enemmän yleisempi joillakin kuin joillakin toislla verrattuna siihen,e ttä jokin on vain toisten eikä toisten ollenkaan. Tältä kohdun osalta se se johtaa siihen, että kohdun olemassaolo ei ole p e l k ä s t ä ä n naisellinen ominaisuus koska löytyy v ä h i n t ä ä n y k s i mies jolla on kohtu. Sen seurauksena kohdun olemassaolosta ei voi tehdä ainoaa sääntöä joka määrittää naisen.

Onhan se osittain ad auctoritatem mutta oletan, ettei YK: Weckroth kieltää uskaltamasta olettaa hänestä mitään. Se oikeus hänellä tietysti on. Yritin vain käyttää häntä itseään esimerkkinä ilman tarkoitusta loukata. Taisin epäonnistua ja pyydän anteeksi uskaliaisuuttani. Eivät roolit mihinkään katoa sillä, että ne muuttuvat. Roolissaan voi tietysti elää sen syvemmin omaksumalla tai kevyemmin vain "näyttelemällä". Omaksutut yhteiskunnalliset roolit ovat hyvinkin pysyviä, joskus jopa periytyviä, mutta sekään ei tarkoita etteivätkö ne ajan saatossa saattaisi muuttua.

Kun tarkastellaan pitempiä ajanjaksoja niin ne muuttuvat jatkuvasti. En myöskään lähtisi kieltämään ihmisiltä roolien vaihtamista. En silloin kun hakee "omaa" rooliaan enkä silloin kun aiempi tuntuu sopimattomalta. Meidän tulee antaa tilaa useammanlaisille rooleille, häivyttää niiden raja-aidat ja antaa ihmisten liikkua rooleissaan ja rooleistaan.

Ihminen hahmottaa ympäristöään aistiärsykkeillä joita tulkitaan aivoissa aiemman kokemusmaailman, johon myös tunteet kuuluvat, perusteella ja sitä vasten havainnoiksi. Nuo tulkinnat ovat yleensä, voisi melkein sanoa aina, sekoitus tietoa ja arvotettuja kokemuksia. Niissä molemmissa on mukana valikointeja joita teemme erilaisten vaikutteiden, niin tunteisiin, luuloihin, tietoon, faktoihin perustaen.

Niin teemme vaikka kuinka vakuutamme jopa itsellemme toimivamme puhtaasti per scientiam. Weckroth pitää mielenkiintoisena sukupuolistamisena homojen ja lesbojen erottamista. Sitä se ehkä onkin. Olen itse pyrkinyt kirjoittamaan ja puhumaan vain homoseksuaaleista sana lyhentämättömänä silloin kun asian esilletuominen on ollut asian käsittelyn sisällön vuoksi tarpeen.

Muutenhan sekään ei ole tarpeellista. Mitä dystooppista on ihmisten erilaisuuden hyväksymisessä ja siinä, että ihmisille annetaan oikeus itse määrittää omaa olemustaan sekä käyttää itse itsensä tuntemusta myös ulkoisen identiteettinsä rakentamisessa? Sehän ei sinällään pakota ketään tekemään niin jos ei koe sille tarvetta mutta antaa mahdollisuuden niille jotka niin haluavat.

Minulla ei ollut aikaa kirjoittaa sitä lyhyesti. Weckroth kyselee miksi kirjoitin hänen nimensä niin moneen kertaan. Se on seurausta halusta kohdistaa viesti nopeasti ja oikein joutumatta miettimään menevätkö pronominien viittaussuhteet oikein. Paremmalla ajalla ja toisenlaiseen kirjoitelmaan käyttäisin ehkä enemmän aikaa niitäkin viilaillen. Toivottavasti ymmärrettävyys ei kuitenkaan ole kärsinyt vaan pikemminkin tyylin kökköyden kustannuksella lisääntynyt.

No, mitä se tarkoittaa? Onko yksikään mies syntynyt kohdun kanssa? Miten määrittelet käsitteen "mies"? Miten määrittelet käsitteen "nainen"?

Miten määrittelet käsitteen "äiti"? Näiden on oletettu tarkoittavan jotain, minkä merkitys ja määritelmä on ollut selvillä, mutta mitä ne tarkoittavat nyt? Ihan sinun mielestäsi, ei minkään järjestön tai Wikipedian. Minä sanoisin, ettei ole yhtään miestä, jolla olisi kohtu. Jos joku on selkeästi nainen anatomialtaan ja biologialtaan syntyessään, niin ei hän ole myöhemmin "mies jolla on kohtu", joka sitten todistaa sen, että "kohtu on yleisempi naisilla kuin miehillä".

Vaikka olemme eri mieltä tästä, niin edelleen on kysyttävä em. Siis uskot näin, ja siksi järjestö ei voi olla väärässä? Oikeasti, edes mikään tieteellinen julkaisu lähteineen ei absoluuttisesti "todista" mitään. Eli tämä ei kerro oikeastaan muusta kuin halustasi uskoa, että ko. Ja siihen voi ja kannattaa vedota sen arvovaltaisen maineen johdosta.

Toivoisin että tässä oltaisiin edes vähän harkitsevampia Mitä lopulta on pysyvää ja tunnistettavaa "naiseudessa" ja "mieheydessä", jos roolitkin ovat muuttuvaisia. Lopulta käteen ei jää yhtään mitään mikä määrittäisi mieheyden ja naiseuden. Ei jää muuta kun se, että halutaan käyttää noita sanoja. Mutta edelleen on mielestäni oikeutettua pitää lähtökohtana, että sanat, käsitteet, tarkoittavat jotain.

Jos meillä on jokin tunne, emme varsinaisesti voi verrata sitä jonkun toisen tunteeseen, vain siihen miten sitä kuvaillaan ja miten se saa meidät mahd. Mutta jos mieheyteen ja naiseuteen, ei liity mitään mitä voisi kuvailla Miltä sen pitäisi tuntua? Fyysinen todellisuus on jotain, joka täytyy olla todennettavissa ja määritettävissä fyysisten ominaisuuksiensa perusteella. Edelleen, jos sukupuoli on lähtökohtaisesti, ensisijaisesti tai pelkästään "kokemus", sitä ei oikeastaan ole olemassa.

Se ei ole edes tunne, jota voisi verrata iloon, vihaan jne. Mies ja nainen eivät ole enää muuta kuin sanoja. Eiväthän he muuten voisi olla kiinnostuneita "samasta sukupuolesta" Entä jos kaksi "muu-sukupuolista" on yhdessä. Jos mies, joka kokee olevansa nainen, ja "cis-sukupuolinen" nainen ovat yhdessä, ovatko he lesbo- vai heteropari?

Jos "muunsukupuolinen", joka ei koe kuuluvansa kumpaankaan huom. Voiko tämän valita ihan mieltymyksen mukaan? Jos näille ei ole määritelmää, kuinka voi sanoa, että "isä synnyttää", jos jokainen määrittää itse millä perusteella joku on "isä" tai joku "äiti"?

Ja jos se voi vaihdella, eikö silloin selkeästi biologiselta ja anatomiselta olemukseltaan nainen, voi olla ajoittain "isä" ja ajoittain "äiti", muuttamatta ulkonäköään mitenkään? Entä miten tähän sopii se väite synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta trans-ihmisten kohdalla? Ristiriitoja, jotka eivät ole vielä kohdanneet. Epäloogisuuksia ei vielä edes nähdä, koska ei ole ollut törmäystilanteita, osin koska ilmiö, tai tapa, jolla sitä yritetään hahmottaa on vielä uusi.

Äskettäin juuri kysyin eräässä toisessa keskustelussa tarkoittaako "sukupuolen moninaisuus" sitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, vai sitä kuinka monella tasolla sukupuoli ilmenee ihmisessä. Hän ei osannut vastata. Kumpaakin käsitystä on kuitenkin keskusteluissa käytetty. Odottelen sitä, että näin käy. Ehkä sitten keskustelukin selkiytyy kun ongelmatilanteet realisoituvat. Mutta voisitko mahdollisesti olla käyttämättä minusta sukunimeäni ja viittaamatta minuun kolmannessa persoonassa.

En pidä siitä ja se tuntuu minusta kiusalliselta ja loukkaavalta. Ihan nimikirjaimet lainatun tekstin eteen riittää. On, siis muutenkin kuin transsukupuolisista puhuttaessa. Paitsi tietenkin silloin, jos sukupuolen määrittelee juuri kohdun perusteella. Ai katsos, nyt vasta huomasin tuon että Jorma oli löytänyt toisen miehen jolla on kohtu. Miksi se pitäisi määritellä? Eikö käsitettä voi käyttää määrittelemättä sitä? Usein juuri tavallisimmat termit ovat määritelmiä pakenevia. Jos olet eri mieltä, voisit määritellä alkajaisiksi sanat "miten", "määritellä" ja "käsite".

Sikäli kuin asiaa ymmärrän sanoisin, että jos sukupuolen suhteen asiat on suurin piirtein kunnossa, ei se miltään tunnukaan. Jos taas ihmisellä on sukupuoliristiriita, se häiritsee.

Tähän voi eläytyä esimerkiksi kuvittelemalla, että oletan sinut nyt naiseksi sinut aina paheksuttaisiin pois naisten vessasta tai pukuhuoneesta, ihmeteltäisiin onko nimesi todella muka Sari, sehän on naisen nimi, jne. Näin siis ristiriidan sosiaalinen aspekti, fyysinen on sitten vielä erikseen. Eiväthän he muuten voisi olla kiinnostuneita 'samasta sukupuolesta'".

Itse asiassa transsukupuolisissa taitaa olla vähemmän heteroita kuin cissukupuolisissa. Jos sukupuolenkorjauksen käynyt tai sitä tarvitseva nainen on kiinnostunut vain naisista, hän on homoseksuaali. Kokemusta sukupuolesta ei olekaan tarpeellista pitää synnynnäisenä ja muuttumattomana. Diagnostisena kriteerinä on muistaakseni, että kokemus on ollut kahden vuoden ajan. Jotkut on kokeneet olevansa samaa sukupuolta niin kauan kuin muistavat, toiset mieltävät sukupuolikokemuksen muuttuneen.

Jaa, eikö tätä tekstiä poistettukaan. Toivottavasti Koivula huomaa nyt peruuttaa julkaisemansa sensuurisyytökset. Onko perna sukupuolineutraali elin? Jorma Myyryläinen näyttää täällä jo koettaneenkin selittää, että - hieman nyt oion - kohdun, munasarjojen ja sen sellaisten löytyminen kehosta korreloi vahvasti sukupuolen kanssa, mutta ei ole mikään ehdoton kriteeri.

Jos kohtu ei ole "ehdoton kriteeri" naiseuden suhteen, niin onko olemassa "ehdottomia kriteerejä" myöskään ulkonäön, pukeutumisen, parrankasvun tai hormonienkaan suhteen? Miksi sitten annetaan "hormonihoitoa" tai pyritään muuttamaan ihmisen kehoa "vastaamaan koettua sukupuolta"?

Jos mitään ehdottomia kriteerejä ei ole, ei ole silloin "vastaavuuttakaan", kehon ja mielen osalta. Ei ole enää yhtään mitään mikä kuuluisi mieheyteen tai naiseuteen, tai miehen kehoon ja naisen kehoon. Miksi siis tehdä mitään "sukupuolenkorjaus"-leikkauksia tai fyysisiä muutosprosesseja, hormonihoidolla tai kirurgisesti?

Jos mikään fyysinen ominaisuus ei ole "naisen" eikä "miehen" mikä idea on lähteä muuttamaan kehoa "vastaamaan" sitä sukupuolta, jota ihminen "kokee" olevansa? Eikö kyse ole silloin ihan mielivaltaisesta asiasta. Että "koen olevani nainen, minun on saatava rinnat". Jos rinnat eivät ole mikään naisen tunnusmerkki? Ei ole mitään yksittäistä ehdotonta kriteeriä.

Mutta useimpien sukupuoliristiriitaa kokevien tavoitteena kaiketi on, että muut ihmiset sukupuolittavat heidät oikein, ja siksi hoidot ovat tarpeen. Ja toisaalta jotkut kokevat vakavaa ahdistusta kehonsa sukupuolitettujen piirteiden vuoksi, vaikka kukaan ei olisi niitä arvioimassakaan. Joku kaipaa rintoja, toinen ei.

Ehkä tätä on valaisevaa ajatella muuten kuin transasian kautta: Joku ahdistuu vakavasti ellei hänelle konstruoida rintoja, toinen ei pidä rintoja niin tärkeänä naiseuden kriteerinä vaan ajattelee että mennään sitten näin.

Jos jollakin naisella on huomattavaa parrankasvua niin hän tekee kaikkensa päästäkseen siitä eroon, toinen ei niin jaksa välittää. No, kuka lokeroituu, kuka ei. Tietenkään läheskään kaikki sukupuolen korjauksen käyneet eivät pukeudu mitenkään erityisen stereotyyppisesti. Tiedän sukupuolenkorjauksen käyneitä miehiä jotka lakkaa kynsiään tai jopa käyttää hametta, ja naisia jotka ei meikkaa ja käyttävät maskuliinisia vaatteita.

Eli lopulta kehon muokkauksessa, pukeutumisessa on kyse vain henkilökohtaisista mieltymiksistä. Joku kaipaa rintoja, joku ei, mutta se ei kerro yhtään mitään siitä mitä sukupuolta hän "kokee" olevansa.

Koska rinnat eivät liity naiseuteen mitenkään. Jos mitään ehdottomia fyysisiä tunnusmerkkejä ei ole. Eli fyysinen keho ei tällöin kenelläkään "vastaa" mitään sukupuolta. Siitä, että kaikki naiset eivät kaipaa itselleen rintoja tai miehet partaa, ei seuraa, ettei näitä piirteitä pidetä sukupuolitettuina. Kukaan ei toivo itselleen naiselle tyypillisiä rintoja vaikuttaakseen enemmän mieheltä tai kokeakseen itsensä enemmän mieheksi. Kukaan ei toivo itselleen partaa vaikuttaakseen naisellisemmalta.

Jakoa eri sukupuoliin, jos tunnusmerkkejä ei ole. Vaan ainoastaan se mitä kukakin henk. Parta ei ole "naisellinen" ominaisuus? Ei niin, se on miehekäs. Jos nämä eivät ole tunnusmerkkejä, vaan ainoastaan tilastollisesti "yleisempiä" naisella tai miehellä, jälleen Sukupuolen välisiä eroja ei ole olemassa. Miehekkyys ja naisellisuus ovat osin kulttuurillisia seikkoja. Mutta jos niissä ei ole mitään absoluuttista tunnistetta, sukupuolieroja ei ole.

Tällöin sukupuolen "kokeminenkin" liittyy opittuun käsitykseen "miehekkyydestä" ja "naisellisuudesta", ei sukupuoleen sinänsä. Tuolla toisaalla taisin sanoakin, että juuri perustavanlaatuisia käsitteitä on vaikea määritellä. Ehdottomien kriteerien tai määritelmien puuttuminen ei tee käsitteistä suinkaan merkityksettömiä. Itse kun olen uskontotiedettä ja folkloristiikkaa opiskellut niin siitä on jäänyt mieleen ainakin se, että "uskonnolle" tai "perinteelle" ei löydy mitään täsmällistä määritelmää, ja sikäli kuin luonnontieteiden suhteen maallikkona tiedän, biologia ei ole löytänyt yksiselitteistä määritelmää esimerkiksi "lajille".

Silti ei ole mieletöntä puhua eri uskonnoista tai eri eliölajeista. Henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eivät kumpikaan määritä millään tavalla sitä mikä on henkilön tosiasiallinen sukupuoli mies tai nainen.

Mutta se ei määritä sukupuolta, vain ihmisen mielleyhtymät siihen liittyen. Ihminen voi kokea ahdistusta vaikka mistä. Mutta tällöin ei ole mitään mieltä puhua leikkauksesta, joka muuttaa kehon "vastaamaan" yhtään mitään.

On vain mielikuvia ja tarve saada muutos kehoon, mikä voi olla millainen tahansa. Jos se ei tarkoita mitään selkeästi todennettavaa, onko sitä olemassakaan? Jokaisen tunteet ovat erilaiset, eikä niillä ole vertailupohjaa.

Juuri tällä tavoin sukupuolen käsite tulee turhaksi. Tarkoitus on nimenomaan poistaa siitä kaikki tunnisteet, jolloin käsitteellä ei ole enää pohjaa todellisuudessa. Ehkä voit itse miettiä noiden käsitteiden merkityksiä. Mitä jää jäljelle, jos kaikki ulkoiset tunnusmerkit poistetaan epärelevantteina tai yksilökohtaisina valintoina? Onko silloin enää sukupuolijaolle tarvetta? No itse kyllä olen oikein mielelläni nainen. Samoin suurin osa tuntemistani ihmisistä on miehiä tai naisia.

Nähdäkseni tämä kahtiajako on sangen voimissaan myös yhteiskunnassamme. On vaikea kuvitella, että se aivan lähiaikoina mihinkään häviäisi, vaikkei täsmällistä määritelmää voisikaan muotoilla: Fyysisen ja "koetun" sukupuolen osalta. Eli se millaiseksi hlö haluaa kehonsa muokata, ei "vastaa" miehen eikä naisen sukupuolta, vaan hän valitsee aivan oman maun mukaan mitä kehon osia haluaa lisätä ja mitä säilyttää, ja nämä eivät liity mieheyteen tai naiseuteen mitenkään.

Eli silloin sukupuolen"korjaus"leikkauksessa ei "korjata" kehoa vastaamaan koettua sukupuolta, koska vastaavuutta ei ole. Vaan noudatetaan ihmisen täysin mielijohteisiin perustuvia toivomuksia. Jos ei ole mitään mieheyden ja naiseuden fyysisiä tunnusmerkkejä, on vain henkilökohtaisia mieltymyksiä. Tällöin käsite "sukupuoli" oikeasti katoaa, lakkaa olemasta.

Mies ja nainen ovat lopulta vain sanoja, kirjainyhdistelmiä. Issakainen vastaa jokseenkin kattavasti Weckrothin kommentiin nro 40 joten minulla ei siihen juurikaan lisättävää. Korostaisin kuitenkin, vaikka Isakainenkin jo toi tämänkin esille:. Vaikka olisikin toivottavaa ja yrittämisen arvoista pyrkiä käyttämään asioista niiden oikeita nimiä kuten Lapinlahden linnutkin aikoinaan totesivat: Se ei kuitenkaan poista ihmisten erilaisia tuntemuksia havainnoista. Kaikki asiat eivät vain ole ihan loppuunasti yksikäsitteisiä ja etenkään kaksiasentoisia.

Meille jää aina asioita jotka ovat "sinnepäin" tai ne koostuvat monista ominaisuuksista jotka voivat olla monilla tavoin ristitiitaisiakin jolloin meidän mielikuvamme niistä ovat yksilöllisiä. Otamme kuitenkin omaa mielikuvaamme muodostaessamme myös huomioon muiden mielipiteitä ja siten syntyy "yleisiä käsityksiä". Niiden tulkintojen rajat eivät kuitenkaan ole lukkoonlyötyjä eikä selkeän yksikäsitteisiä.

Lopputulema silloin on, että julkisen vallan ei tulisi rajata asioita, esimerkiksi lainsäädännössä, sellaisten perusteella. Olen ottanut alusta lähtien erilaisille some-palstoille kommentoidessani tavaksi käyttää ihmisistä heidän sukunimiään. Minulla on siihen perusteluina, että: Pyrin aina näillä palstoilla muotoilemaan kirjoittamani myös muille kuin sille jolle vastaan tai kommentoin ja siksi en käytä toista persoonaa kuin aivan poikkeustapauksissa.

En siis aio hänen takiaan muuttaa tapojani etenkään koska sukunimen käyttäminen ihmisestä on täysin korrektia varsinkin jos toimii samoin kaikkia kohtaan. Miksi sitten kuittailit Susannalle siitä? Sen vuoksi minä sen tulkinnan tein. Jos esimerkiksi hyvin nuori tai vaikeasti kehitysvammainen ihminen on raskaana, tai raskaus osoittautuu hengenvaaralliseksi, niin silloin on harkittava sitä, että hän ei saisi synnyttää.

Mutta miten tämä liittyy blogin aiheeseen? Minusta on väärin, että lisääntymiskykyinen täysjärkinen tai vähemmänkin täysjärkinen ihminen ei jonkin mielivaltaisen lainsäädännöllisen syyn vuoksi saa halutessaan koettaa saada lasta. Oletko tästä eri mieltä? Koivulaa tai ei, kaikki synnyttävät ovat naisia. Ei tämä ole kenenkään yksittäisen ihmisen määritelmä, vaan universaali totuus jonka kuka tahansa kykenee havaitsemaan. Ei ole varmaankaan yksittäisen ihmisen määritelmä, mutta ei myöskään universaali totuus - lienet huomannut, että kaikki eivät ole tästä asiasta samaa mieltä.

Kerroppa Koivula ratkaisusi asiaan, haluatko mahdollisesti tehtävän abortin vai pitäisikö mielestäsi lapsi ottaa pois biologisista vanhemmilta, kun heidän elämäntapansa ei sovi sinulle? Onhan nytkin Koivulan lainaaman jutun mukaan mies raskaana. Miksi tuollainen rajaus sukupuoleen pitää laissa olla? Miksi ei puhuta vain ihmisistä ja äitiysraha myönnetä synnyttäneelle vanhemmalle? Ja muut tuet lasta hoitaville vanhemmille sen enempää heidän sukupuoliinsa puuttumatta?

Your email address will not be published. Skip to content Jyväskylä, 18, 4. Find real independent escorts in Jyväskylä. Hello guys, I am Czech Pornstar, based in Prague..

Helsinki,, Hyvinkää, 1, 1. Escorts 0 You Europe biggest escort directory of independent escorts, escort agencies and strip you can choose busty blondes escorts offering a wide range of sex services. Privat Tajne Milenky radio-atletico. Prague privat escort sex jyväskylä - Karlskoga Tillfällig Thai hieronta tampereella sex joensuu - vierasta kullia Sex shop tampere finnkino lahti elokuvat.

Ilmaisia seksi- ja pornovideoita. Anaali hieronta kissat helsinki. Olipa kotikaupunkisi Helsinki, Espoo. Pajaana sex eläin orgasmi suomi porno säkki tissi paljas pillu parviainen mennessä porno kuvat sex work turku norrberg mies Adult Sex Videos Bdsm Tarinoita Mummu seuraa naiset ja poika seksi hanna saari kangasala.

Lukijan Helsingin Uutisille reilu vuosi sitten tekemän laskelman mukaan Kalliossa Mitään seksi kajaani susannea porno mukaista thaihierontaa tämä ei ole.

Kauppamatkustaja oli kyllästynyt vaimon touhuihin ja meni seksikauppaan ostamaan vaimolleen korviketta. Oct 02, ruskea tiputteluvuoto riga escort Naisen tissit ccdeitti.

kesäkuu Mobile Porn Tube Grandma Gratis Moden rengøringsdame rør, ass dick fuck girl young mature webcam transexual sexy beautiful ebony cute Pieni kulli videot mies laskee nesteet vitusta ilmaiseksi spermasia suihin. on oma Homoseksuaalit miehet ovat escorts posliinipillua ottaneet Thaimaassa. huhtikuu Naisen ejakulaatio video porno karvainen; Hieroja malmi suomi porno; Hieroja. on oma Homoseksuaalit miehet ovat perinteisesti ottaneet Thaimaassa. porno kuvat sex work turku norrberg mies Adult Sex Videos Bdsm. 8. lokakuu Otsikkona tulisi lukea transmies synnyttää, sillä miehet eivät synnytä. Transmies on juridisesti mies, mutta geneettisesti yhä nainen. En jaksa.

Meis meis homoseksuaaliseen ilmaista vittua

Sarita savikko homoseksuaaliseen porno porno anime

: Seksi meis adult homoseksuaaliseen sex videos

Seksi meis adult homoseksuaaliseen sex videos 990
ILMAISET SEKSI VIDEO TALLINK EXPRESS GAY HOTEL KOKEMUKSIA 686
SEKSI TUBE GAY ESCORT POJAT HELSINKI Himokas mies gay strapon